Dừng trước chỉ 2 giây, tài xế thoát tai nạn kinh hoàng

Video
Trong nhiều trường hợp chậm vài giây cũng đủ cứu cả mạng người. Tình huống dưới đây là một ví dụ.