Đường cứu nạn giúp xe tải mất phanh dừng bánh an toàn

Video
Các đường cứu nạn trên cao tốc thường có thiết kế dốc dần và sử dụng những vật liệu như cát, sỏi để hãm xe tải lao nhanh.