Đường đi của 10 m3 dầu thải đổ xuống nguồn nước sông Đà

Video
Lý Đình Vũ thuê người lái ôtô tải từ Bắc Ninh đến thị xã Phú Thọ lấy 10 m3 dầu thải mang về Hưng Yên, sau đó đưa lên khe núi huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đổ trộm.