Đường đua F1 tại Hà Nội ra sao sau gần một năm thi công?

Video
Đường đua F1 ở Hà Nội đang dần hoàn thành để bàn giao trước ngày khởi tranh vào tháng 4.