Đường Hà Nội tắc vẫn hoàn tắc

Video
Cùng với việc đổi giờ học, giờ làm, Hà Nội cũng tiến hành việc cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố, tiếp tục phân làn đường, xây dựng cầu vượt... Giải pháp đã nhiều, nhưng tình hình giao thông vẫn không thay đổi lớn.
Xem thêm