DMCA.com Protection Status

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 có gì mới?

Video
Đường hoa Tết Canh Tý 2020 dài 700 m với mô hình gia đình chuột cao 3 m, kết hợp các đại cảnh rừng hoa tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ.