Đường phố Doha chuyển màu xanh

Video
Chính quyền thành phố Doha thử nghiệm phương pháp sơn mặt đường thành màu xanh da trời để hạ nhiệt, giúp người dân hoạt động ngoài trời lâu hơn.