Đường quan lộ của ông Trịnh Xuân Thanh

Video
Từ người làm ăn ở Đông Âu trở về, ông Thanh liên tục thay đổi chức vụ, được giao nhiều "ghế" tại Bộ Công Thương.