Đường sắt lỗ 20 tỷ đồng mỗi năm chỉ để chạy 3 chuyến tàu an sinh

Video
Mỗi năm, để duy trì vận hành 3 tuyến tàu an sinh, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lỗ tới 20 tỷ đồng.