Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được xây dựng thế nào?

Video
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chia thành 4 giai đoạn, được Bộ GTVT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.