Ếch cứu giúp đồng loại khỏi miệng rắn

Video
Một con ếch lao vào rắn để giúp đồng loại của nó thoát khỏi miệng kẻ săn mồi
Xem thêm