'Ếch ninja' tung cước đá bay ong bắp cày để bảo vệ trứng

Video
Ếch ninja bố có trách nhiệm dùng chân bảo vệ trứng trước những mối đe dọa, đặc biệt là ong bắp cày.

VIDEO MỚI NHẤT