Ép hai thanh niên vào nghĩa trang để cướp tài sản

Video
Bốn tên cướp dùng vũ lực ép 2 thanh niên đi đường vào khu nghĩa trang, sau đó lục soát cướp đi tài sản.
Xem thêm