F-22 thực hiện tiếp dầu trên không khi bắt đầu không kích ở Syria

Video
F-22 thực hiện tiếp dầu trên không khi bắt đầu không kích ở Syria

VIDEO MỚI NHẤT