Gà Đông Tảo dư hàng, giá giảm mạnh trước Tết

Video
Năm nay nhiều hộ dân ở xã Đông Tảo nuôi gà nên số lượng tăng 30%, giá dù giảm mạnh nhưng lượng tiêu thụ vẫn chậm.
Xem thêm