Gà Đông Tảo mất giá

Video
Những năm trước, gia đình ông Thấm ở huyện Khoái Châu nuôi gà Đông Tảo thu gần một tỷ đồng, tuy nhiên, năm nay tình hình đã thay đổi.