Ga đường sắt nằm sâu dưới lòng đất ở Trung Quốc

Video
Ga đường sắt cao tốc Bát Đạt Lĩnh nằm trong khu thắng cảnh Vạn Lý Trường Thành với điểm sâu nhất cách mặt đất 102,5 m.