Gà rừng tai trắng giá triệu đồng mỗi con ở Hà Nội

Video
Giống gà rừng tai trắng hoang dã đang được nuôi nhốt, mỗi con trưởng thành nặng trên dưới một kg, có giá gần triệu đồng.

VIDEO MỚI NHẤT