Ga Sài Gòn, Hà Nội kiểm soát vé tàu bằng cổng tự động

Video
Thay vì trình vé cho nhân viên, khách đi tàu giờ tự quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại vào đầu đọc của cổng kiểm soát.

VIDEO MỚI NHẤT