Gái mại dâm vẫy khách trên đường phố trung tâm Hà Nội

Video
Gái mại dâm đứng đường hoạt động gần như công khai, bắt khách tại một số tuyến phố của Hà Nội như Liễu Giai, Trần Bình Trọng, Nguyễn Huy Tự...
Xem thêm