Gần 200 cây bưởi Phúc Trạch bị chặt ngang gốc trong đêm

Video
Lợi dụng đêm khuya lúc chủ nhà đang ngủ, kẻ xấu đốn hạ 168 gốc bưởi Phúc Trạch của 1 hộ dân ở Hà Tĩnh.