DMCA.com Protection Status

Gần 2.000 USD/kg, loại nho đỏ cao cấp của Nhật có gì đặc biệt?

Video
Được đặt tên là "hồng ngọc La Mã", loại nho đỏ cao cấp của Nhật Bản có giá gần 2.000 USD/kg và mỗi quả nặng hơn 30 g.