Gần 70% người nghiện đang sống ngoài xã hội

Video
Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng, ước tính chiếm 60-70% trong số người nghiện.