Gần một nghìn thuyền đánh cá kẹt cứng trong băng ở Trung Quốc

Video
Nhiệt độ giảm mạnh trong tuần qua khiến gần một nghìn thuyền đánh cá bị mắc kẹt trong lớp băng dày tại một cảng cá ở Trung Quốc.

VIDEO MỚI NHẤT