Găng tay thực tế ảo giúp người khiếm thị 'nhìn' hiện vật

Video
Một công ty ở Tây Ban Nha chế tạo găng tay giúp người khiếm thị cảm nhận tác phẩm nghệ thuật mà không cần chạm trực tiếp.