Gặp gỡ cha đẻ của bộ đồ bay đầu tiên trên thế giới

Video
Richard Browning quyết tâm từ bỏ công việc kinh doanh để trở thành nhà phát minh bộ đồ bay giống trang phục Người Sắt.

VIDEO MỚI NHẤT