Gặp người mẹ liệt sĩ 93 tuổi vượt 120 km lần đầu viếng mộ con

Video
Bà Hoàng Thị Tề, 93 tuổi, người mẹ có con hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) cả đời chỉ có một ước mơ: được đến viếng mộ con.