4 loại cây lọc không khí nên trồng trong nhà

Khỏe 360
Cây lưỡi hổ, đuôi công, cây cọ lá tre giúp lọc các chất độc trong không khí, đồ nội thất, cung cấp nhiều oxy.