5 phút tập cho bụng phẳng lỳ

Khỏe 360
Các động tác gập bụng, giữ người trên một đường thẳng như động tác plank giúp eo thon, bụng phẳng.