6 động tác làm tăng độ dẻo dai của cơ thể

Khỏe 360
Các bài tập được thiết kế giúp phát triển nhóm cơ hông, đùi cho bạn dẻo dai, linh hoạt hơn, theo Popsugar Fitness.