Bác sĩ cắt amidan như thế nào?

Sức khỏe
Bác sĩ sử dụng dao plasma (dùng sóng năng lượng plasma phá hủy mô) để vừa loại bỏ ổ viêm amidan vừa cầm máu nhanh chóng.