Bác sỹ sản cảnh báo dung dịch 'sinh con theo ý muốn' giá 900.000 đồng

Sức khỏe
Bác sỹ chuyên ngành phụ sản cảnh báo về dung dịch hỗ trợ sinh con theo ý muốn được quảng cáo là xuất xứ từ Nhật Bản và có giá 900.000 đồng/ống.