Bài tập tiêu mỡ bụng dành cho đàn ông

Khỏe 360
Động tác plank, crunch, gập bụng kết hợp nghiêng người giúp đốt cháy calo ở cơ bụng.