Cả bầy bạch tuộc con bám trong miệng sau khi ăn bạch tuộc sống

Khỏe 360
Người xưa có câu “Bệnh từ miệng vào” quả không sai khi nhiều người đã phải rước bệnh vào thân chỉ vì thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh.