Cách muỗi qua mặt hệ miễn dịch khi hút máu người

Sức khỏe
Nước bọt muỗi truyền vào cơ thể người khi hút máu khiến hệ miễn dịch mải đối phó với phản ứng ngứa mà quên chống lại các bệnh truyền nhiễm.