Cách 'xét nghiệm' ống nước sinh hoạt trong tích tắc

Khỏe 360
Trong những giờ qua, cư dân mạng truyền tai nhau cách "xét nghiệm" ống nước sinh hoạt chỉ trong tích tắc để kiểm tra độ sạch bẩn, cặn trong ống nước.