Điều gì xảy ra với cơ thể sau 60 phút uống rượu?

Khỏe 360
Trung bình mất khoảng một giờ để cơ thể phân hủy một đơn vị rượu, có thể sớm hay muộn hơn tùy theo tuổi, cân nặng...