Độc đáo màn đồng diễn Yoga gần 1.200 người tại Hà Nội

Sức khỏe
Mới đây, tại Cung Điền kinh Hà Nội, gần 1.200 người yêu thích yoga đã tụ hội về đây để tham gia màn đồng diễn nhân Ngày Quốc tế Yoga.
Xem thêm