Động tác làm tan mỡ bụng có thể tập tại nhà

Sức khỏe
Bạn gập bụng, plank kết hợp hít thở đều, tập 3-4 lần trong tuần có thể làm tan mỡ bụng dưới để eo thon.