Hồi sinh một người bị ngưng tim như thế nào?

Khỏe 360
Ba bước hồi sinh tim phổi bao gồm kiểm tra, gọi cấp cứu và ấn xuống sẽ hỗ trợ bạn cứu sống nạn nhân bị ngừng tim.