Một ca bệnh hưởng BHYT 'khủng' gần 5 tỷ đồng

Sức khỏe
Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai vừa được Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 5 tỷ đồng tiền chữa bệnh, đây là mức thanh toán lớn nhất cho một ca bệnh từ trước đến nay.