Người phụ nữ có 'trí nhớ siêu phàm'

Khỏe 360
Mắc hội chứng H.S.A.M, Rebecca (Mỹ) có thể nhớ từng chi tiết chuyện xảy ra vào chiều thứ bảy của 10 năm trước hay lúc còn bé.