Những điều tuyệt đối tránh khi ăn vải mùa nóng

Sức khỏe
Vải là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe song nếu lạm dụng, vải có thể gây những ảnh hưởng không tốt, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.