Phát minh mới: Dùng tinh trùng để điều trị ung thư?

Khỏe 360
Các nhà khoa học Đức đang thử nghiệm phương pháp đưa thuốc điều trị ung thư vào cơ thể thông qua việc sử dụng tinh trùng làm vật dẫn.