Phomat giòi - đặc sản cấm của Italy

Sức khỏe
Dù bị cấm bán trên thị trường, Casu Marzu - món phomat nhung nhúc giòi vẫn được sản xuất để phục vụ các lễ hội truyền thống ở Sardinia, Italy.