Sức sống của bé gái tí hon, chào đời chỉ nặng bằng thanh chocolate

Khỏe 360
Sức sống mãnh liệt của bé gái tí hon khi sinh ra chỉ nặng bằng thanh chocolate khiến cả thế giới kinh ngạc.