Tác động có hại của bụi Mặt Trăng tới cơ thể người

Khỏe 360
Tiếp xúc với bụi Mặt Trăng có thể làm tổn thương tế bào phổi, thậm chí tăng nguy cơ ung thư.