Tại sao bạn đổ mồ hôi nhiều hơn người khác?

Sức khỏe
Thói quen vận động, yếu tố di truyền hay chỉ số cân nặng quyết định đến trao đổi chất và khiến bạn ra mồ hôi nhiều.