Tại sao bị đỏ mặt khi uống rượu bia?

Khỏe 360
Có nhiều người nhậu từ đầu cuộc đến khi tính tiền vẫn không đổi sắc mặt, nhưng không ít người mới làm vài chai đã đỏ mặt tía tai. Lý do là sao?