Tại sao con người khó giữ bí mật?

Khỏe 360
Những người giữ bí mật thường có xu hướng nghĩ về bí mật đó gây nên căng thẳng, khó chịu và thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe.